امروز جمعه 3 آذر 1396
دوره اول - 5 بهمن 1358
رئیس جمهوری منتخب : ابوالحسن بنی صدر
نفر دوم : احمد مدنی
تعداد ثبت نام کنندگان : 124 نفر
رقبای نهایی : 95 نفر
تعداد آرای رئیس جمهور : 10753752 رای
درصد آرای رئیس جمهور : 75.98 %
تعداد واجدین شرایط : 20993643 نفر
تعداد رای دهندگان : 14152887 نفر
درصد مشارکت : 67.4 %
درباره انتخابات

انتخابات رياست جمهوري در تاريخ 5/11/58 در سراسر كشور برگزار گرديد. در اين انتخابات 124 نفر داوطلب شدند كه صلاحيت هيچ يك رد نشد و تمامي اين افراد وارد ميدان رقابت شدند.

جمعيت واجد شرايط جهت شركت در اين انتخابات 20857391 نفر بود كه از اين تعداد مجموع آراء شركت كنندگان 14152902 نفر يعني 67.86% از مردم مشاركت نمودند. براساس ماده 5 لايحه قانوني انتخابات اولين رئيس جمهوري ايران مصوب 28/9/58 شوراي انقلاب «وزارت كشور فهرست داوطلبان رياست جمهوري كه حائز شرايط تشخيص داده شد را جهت تأييد صلاحيت به حضور رهبر انقلاب تقديم مي نمايد.» با اين وصف تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات اوليه رياست جمهوري به عهده حضرت امام خميني (ره) بود و ايشان تمام 124 نفر را تأييد و در نهايت 107 نفر در روز رأي گيري به رقابت پرداختند.

چهره هاي شاخصي كه در اين رقابت شركت نمودند عبارتند از: ابوالحسن بني صدر (وزير دارايي وقت) با 10753752 رأي (75.7%) و دكتر حسن حبيبي (وزير علوم و آموزش عالي وقت) با 852/676 رأي (4.78%)، دكتر كاظم سامي سرپرست جمعيت شيرخورشيد سرخ ايران با 161/90 رأي (0.64%) از چهره هاي شاخص ديگر صادق خلخالي، مسعود رجوي، سيد احمد محسن(استاندار خوزستان) نيز بودند.

اولين رئيس جمهور كشور بني صدر انتخاب گرديد كه پس از عزل وي توسط مجلس و حضرت امام (ره)، در يك سال و شش ماه بعد، دومين انتخابات رياست جمهوري برگزار گرديد.

درباره رئیس جمهور
گزارشات آماری
بازدید کل : 1958950 بازدید
بازدید امروز : 290 بازدید
بازدید دیروز : 493 بازدید