امروز جمعه 3 آذر 1396
دوره ششم - ۲۱ خرداد ۱۳۷۲
رئیس جمهوری منتخب : اکبر هاشمی بهرمانی
نفر دوم : احمد توکلی
تعداد ثبت نام کنندگان : 128 نفر
رقبای نهایی : 4 نفر
تعداد آرای رئیس جمهور : 10566499 رای
درصد آرای رئیس جمهور : 63 %
تعداد واجدین شرایط : 33156055 نفر
تعداد رای دهندگان : 16796787 نفر
درصد مشارکت : 50.66 %
درباره انتخابات

انتخابات ششمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 21/3/72 برگزار گرديد. در اين انتخابات 33156055 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 16796787 نفر معادل 50.66% شركت نمودند.

شوراي نگهبان از ميان 128 نفري كه ثبت نام كرده بودند 4 نفر را تأييد نمود كه عبارتند از : دكتر توكلي(سردبير اقتصادي روزنامه رسالت) با 4026879 رأي (23.97%)، جاسبي (رئيس دانشگاه آزاد اسلامي) با 1498084 رأي (8.92%) طاهري (مجري طرح سازمان صنايع دفاع) با 387655 رأي (2.31%) هاشمي رفسنجاني با 10566499 رأي (63%).


درباره رئیس جمهور
گزارشات آماری
بازدید کل : 1958946 بازدید
بازدید امروز : 286 بازدید
بازدید دیروز : 493 بازدید