امروز جمعه 3 آذر 1396
دوره هفتم - ۲ خرداد ۱۳۷۶
رئیس جمهوری منتخب : سیدمحمد خاتمی
تعداد ثبت نام کنندگان : 238 نفر
رقبای نهایی : 4 نفر
تعداد آرای رئیس جمهور : 20138784 رای
درصد آرای رئیس جمهور : 69 %
تعداد واجدین شرایط : 36466487 نفر
تعداد رای دهندگان : 29145745 نفر
درصد مشارکت : 79.92 %
درباره انتخابات

انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 2/3/76 برگزار گرديد. در اين دوره 36466487 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 29145745 نفر شركت نمودند كه معادل 79.92% بود و در اين انتخابات 238 نفر داوطلب شدند كه از اين تعداد چهار نفر توسط شوراي نگهبان تأييد شدند.

حجت الاسلام خاتمي با 20138784 رأي (69%) حجت الاسلام ناطق نوري با 7248317 رأي، محمد ري شهري با 744205 رأي، زواره اي با 772707 رأي. حكم تنفيذ حجت الاسلام خاتمي در 12/5/76 از سوي مقام معظم رهبري صادر شد.

درباره رئیس جمهور
گزارشات آماری
بازدید کل : 1958916 بازدید
بازدید امروز : 256 بازدید
بازدید دیروز : 493 بازدید