امروز جمعه 3 آذر 1396
دوره نهم - 27 خرداد 1384
رئیس جمهوری منتخب : محمود احمدی نژاد
تعداد ثبت نام کنندگان : 1014 نفر
رقبای نهایی : 8 نفر
تعداد آرای رئیس جمهور : 0 رای
درصد آرای رئیس جمهور : 0 %
تعداد واجدین شرایط : 46768418 نفر
تعداد رای دهندگان : 29400857 نفر
درصد مشارکت : 62.8 %
درباره انتخابات

نتايج انتخابات دور اول رياست جمهوري دوره نهم نشان مي دهد كه آقاي هاشمي رفسنجاني با 6.16 ميليون نفر معادل 21 درصد آرا نفر اول ، آقاي احمدي نژاد با 5.71 ميليون نفر (19.5درصد ) نفر دوم بوده و پس از ايشان آقاي كروبي با 5.07 ميليون نفر (17.3درصد) ، قاليباف با 4.07ميليون نفر (13.9درصد ) ، معين با 4.05ميليون نفر (13.8درصد) ، لاريجاني با 1.74 ميليون نفر (5.9 درصد) و مهرعليزاده با 1.29 ميليون نفر (4/4 درصد ) به ترتيب در رتبه بعدي قرار گرفتند .

تعداد آراي باطله نيز 1.2 ميليون معادل 4.2درصد كل آرا بوده است . پراكندگي آرا و محبوبيت كانديداها در نقاط مختلف كشور از تنوع قابل توجهي برخوردار است . بر اساس نتايج مرحله اول آقايان هاشمي و احمدي نژاد به مرحله دوم راه يافتند. در بين داوطلبين نام برده شده ، بيشترين واريانس (ميزان پراكندگي ) راي استاني به ترتيب آقايان احمدي نژاد ، كروبي و معين اختصاص دارد .

راي آقايان هاشمي و قاليباف تقريبا در سطح كشور يكنواخت است اما راي آقايان احمدي نژاد و كروبي داراي پراكندگي بالايي در سطح كشور است . در مرحله دوم انتخابات، آقاي احمدي نژاد موفق شدند اكثريت آرا را به خود اختصاص دهند و به عنوان نهمين رئيس جمهور كشور برگزيده شود .

درباره رئیس جمهور
گزارشات آماری
بازدید کل : 1958945 بازدید
بازدید امروز : 285 بازدید
بازدید دیروز : 493 بازدید