امروز جمعه 3 آذر 1396
تاریخ ارسال : پنج شنبه 23 خرداد 1392 - ساعت : 13:49
3474 بازدید
تحلیل آرای موسوی ، رضایی و کروبی در انتخابات 88 و بررسی این آرا در انتخابات 92
بالاخره به انتخابات یازدهم نزدیک و نزدیکتر شدیم و تنها یک روز دیگر سرنوشت 6 کاندیدای باقیمانده مشخص خواهد شد.
در مقاله قبلی با عنوان "تحلیل آرای احمدی نژاد در انتخابات 88 و بررسی این آرا در انتخابات 92" به بررسی آرای احمدی نژاد در سال 88 و تعمیم ان به سال 92 پرداختیم. در این مقاله به تحلیل آرای میرحسین موسوی ، محسن رضایی و مهدی کروبی خواهیم پرداخت و در نهایت با جمع کردن دو مقاله به جمعبندی نهایی آرای کاندیدای خواهیم رسید.

* رای 13 میلیونی میرحسین موسوی

میرحسین موسوی توانست در انتخابات 1388 رایی معادل ۱۳٬۳۳۸٬۱۲۱ را کسب کند که به عنوان نفر دوم در یک انتخابات رای قابل ملاحظه ای بود.

با نگاهی به رای موسوی متوجه خواهیم شد رای ایشان از 4 گروه تشکیل شده است :

1- آرای منتسب به اصلاح طلبان که با حمایت خاتمی به ایشان داده شد
2- آرای منتسب به کارگزاران که با حمایت هاشمی به ایشان داده شد
3- آرای اصولگرایانی که به هر ترتیت مخالف احمدی نژاد بودن
4- آرای خاموش و یا خاکستری

بدون شک حماسه 85 درصدی مردم در انتخابات 88 بخاطر آمدن رای های خاموش در پای صندوق های رای بود. اما این 4 گروه چه سهمی از آرای مهندس موسوی داشتند و در انتخابات 92 رای آنها به چه سمتی خواهد رفت.

* آرای خاموش و یا خاکستری حدود 2 میلیون و 300 هزار  رای

باید گفت از این آرای خاموش تا چند روز قبل شاید حدود 90 درصد قصد شرکت در انتخابات 92 را نداشتند اما با جو ایجاد شده حدود 40 درصد از این آرا بار دیگر پای صندوق های رای خواهند آمد و مشخصا رای انها به سمت حسن روحانی خواهد بود.

با در نظر گرفتن زنده شدن 40 درصد ارای خاموش متعلق به موسوی ما حدود 920 هزار رای را خواهیم داشت و هر چه درصد آرای خاموش بیشتر شود این رای ها بیشتر خواهد شد و مشخصا رای حسن روحانی افزایش خواهد داشت.

این آرا به ترتیب به سمت حسن روحانی ، علی اکبر ولایتی ، محسن رضایی ، محمدغرضی ، محمدباقر قالیباف ، و سعید جلیلی خواهد رفت.

با بررسی اماری و احتمالات به نتیجه زیر خواهیم رسید :

1- حسن روحانی حدود 90 درصد آرا معادل 828 هزار رای
2- علی اکبر ولایتی حدود 6 درصد آرا معادل 55 هزار و 200 رای
3- محسن رضایی حدود 2 درصد آرا معادل 18 هزار و 400 رای
4- محمد غرضی حدود 1 درصد آرا معادل 9200 رای
5- محمد باقر قالیباف حدود 0.7 درصد آرا معادل 6440 رای
6- سعید جلیلی حدود 0.3 درصد آرا معادل 2760 رای

* آرای اصولگرایانی که مخالف احمدی نژاد بودند حدود 1 میلیون رای

این افراد از طیف اصولگرایانی هستند که به ترتیب در دایره حامیان احمدی نژاد نمی گنجند و به هیچ وجه حاضر نشدند در سال 88 به احمدی نژاد رای بدهند.

با بررسی آماری رای این افراد به این نتیجه خواهیم رسید که رای این افراد به ترتیب به سمت قالیباف ، ولایتی ، روحانی ، رضایی ، جلیلی و غرضی خواهد رفت.

با بررسی اماری احتمالات به نتایج زیر خواهیم رسید :

1- محمد باقر قالیباف حدود 55 درصد آرا معادل 550 هزار رای
2- علی اکبر ولایتی حدود 27 درصد آرا معادل 270 هزار رای
3- حسن روحانی حدود 10 درصد آرا معادل 100 هزار رای
4- محسن رضایی حدود 5 درصد آرا معادل 50 هزار رای
5- سعید جلیلی حدود 2 درصد آرا معادل 20 هزار رای
6- محمد غرضی 1 درصد آرا معادل 10 هزار رای

* آرای منتسب به کارگزاران حدود 4 میلیون رای

در این آرا نیز یک ریزش وجود دارد و تندروهای این جریان هنوز بر تحریم انتخابات تاکید دارند و حدود 500 هزار نفر از این گروه قصد رای دادن در انتخابات 92 را ندارند!

رای 3 میلیون و 500 هزاری این گروه نیز مشخصا به ترتیب به سمت حسن روحانی ، علی اکبر ولایتی ، محمد غرضی ، محسن رضایی ، محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی خواهد رفت.

با بررسی احتمالات به نتایج زیر خواهیم رسید :

1- حسن روحانی حدود 80 درصد آرا معادل 2 میلیون و 800 هزار رای
2- علی اکبر ولایتی حدود 15 درصد آرا معادل 525 هزار رای
3- محمد غرضی حدود 3 درصد آرا معادل 105 هزار رای
4- محسن رضایی حدود 1 درصد آرا معادل 35 هزار رای
5- محمد باقر قالیباف حدود 0.7 درصد آرا معادل 24 هزار و 500 رای
6- سعید جلیلی حدود 0.3 درصد آرا معادل 10 هزار و 500 رای

* آرای منتسب به اصلاح طلبان حدود 6 میلیون رای

در این آرا نیز یک ریزش وجود دارد و تندروهای این جریان هنوز بر تحریم انتخابات تاکید دارند و حدود 600 هزار نفر از این گروه قصد رای دادن در انتخابات 92 را ندارند!

رای 5 میلیون و 400 هزاری این گروه نیز مشخصا به ترتیب به سمت حسن روحانی ، علی اکبر ولایتی ، محمد غرضی ، محسن رضایی ، محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی خواهد رفت.

1- حسن روحانی حدود 85 درصد آرا معادل 4 میلیون و 590 هزار
2- علی اکبر ولایتی حدود 10 درصد آرا معادل 540 هزار رای
3- محمد غرضی حدود 3 درصد آرا معادل 162 هزار رای
4- محسن رضایی حدود 1 درصد آرا معادل 54 هزار رای
5- محمد باقر قالیباف حدود 0.7 درصد آرا معادل 37 هزار و 800 رای
6- سعید جلیلی حدود 0.3 درصد آرا معادل 16 هزار و 200 رای


در نهایت با جمع بندی رای تمام 4 گروه بالا به نتایج زیر خواهیم رسید :

1- حسن روحانی - 8 میلیون و 318 هزار رای
2- علی اکبر ولایتی - 1 میلیون و 390 هزار و 200 رای
3- محمد باقر قالیباف - 618 هزار و 740 رای
4- محمد غرضی  - 286 هزار و 200 رای
5- محسن رضایی - 157 هزار و 400 رای
6- سعید جلیلی - 49 هزار و 460 رای


* رای 650 هزاری محسن رضایی

محسن رضایی در انتخابات 1388 رایی معادل ۶۸۱٬۸۵۱ داشت که با یک ریزش اندک ما این عدد را برای انتخابات 92 ، 650 هزار رای در نظر میگیریم.

مشخصا درصد عمده این رای دوباره به سبد محسن رضایی ریخته خواهد شد. با بررسی احتمالات این رای به ترتیب به محسن رضایی ، محمدباقر قالیباف ، سعید جلیلی ، علی اکبر ولایتی ، حسن روحانی و محمد غرضی خواهد رسید.

1- محسن رضایی حدود 85 درصد آرا معادل 552 هزار و 500 رای
2- محمد باقر قالیباف حدود 8 درصد آرا معادل 52 هزار رای
3- سعید جلیلی حدود 4 درصد آرا معادل 26 هزار رای
4- علی اکبر ولایتی حدود 1 درصد آرا معادل 6500 رای
5- حسن روحانی حدود 0.7 درصد آرا معادل 4550 رای
6- محمد غرضی حدود 0.3 درصد آرا معادل 1950 رای

* رای 300 هزار مهدی کروبی

مهدی کروبی در انتخابات 88 رایی معادل ۳۳۸٬۲۷۸ که با ریزش درصد مشارکت ما حدود 300 هزار رای را برای ایشان در نظر می گیریم که به ترتیب به سبد آرای آقایان حسن روحانی ، محسن رضایی  ، محمد غرضی ، علی اکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی خواهد ریخت.

1- حسن روحانی با حدود 70 درصد آرا معادل 210 هزار رای
2- محسن رضایی با حدود 25 درصد آرا معادل 75 هزار رای
3- محمد غرضی با حدود 3 درصد آرا معادل 9 هزار رای
4- علی اکبر ولایتی با حدود 1 درصد آرا معادل 3 هزار رای
5- محمد باقر قالیباف با حدود 0.7 درصد ارا معادل 2100 رای
6- سعید جلیلی با حدود 0.3 درصد آرا معادل 900 رای


در پایان باید بار دیگر  یادآور شویم این احتمالات بر اساس رای موسوی ، رضایی و کروبی در سال  88  انتقال آن به سال 92 و بر اساس نظر شخصی نویسنده و نه بر اساس کار دقیق علمی می باشد و هر گونه اشتباه در ان وجود دارد و صرفا یک نگاه آماری می باشد.

در آخرین مقاله در این بخش به جمع بندی نهایی خواهیم پرداخت.
** پایگاه خبری حماسه سیاسی هیچ مسئولیتی در قبال محتوای این خبر ندارد و صرفا جهت آگاهی بیشتر مردم اخبار رسانه ها و سایت های مختلف را با ذکر منبع بازنشر می کند.

ارسال نظر

آخرین نظرات کاربران
sara
|
شنبه 25 خرداد 1392 - ساعت : 15:02
37
جالبه اون دفعه تا صبح این همه آرا (به نسبت این بار) رو گفتن شمردن

این دفعه هنوز تموم نشه، این مصداق بارز تقلب شدن در انتخابات گذشته هست مگه اینکه بخوایم خودمونو با دیگرونو گول بزنیم
---------------------------------------------------------------------------
پاسخ :
کاربر گرامی برای جمع آوری آرا دو روش وجود دارد یکی جمع آوری آرا به صورت شبکه یا همان اینترنتی و دیگری فیزیکی... در سال 88 آرای اینترنتی اعلام شد اما این آرا صحت و دقت لازم را شاید نداشته باشد و ملاک برای وزارت کشور آرایی است که به صورت کتبی و با صورتجلسه رسمی ارسال شود و امسال با تغییر قانون انتخابات زمان بیشتری برای دقت اعلام نتایج صرف می شود.

نام :
ایمیل :
نظر :

گزارشات آماری
بازدید کل : 1958957 بازدید
بازدید امروز : 297 بازدید
بازدید دیروز : 493 بازدید